Wood Refrigerator

ตู้เย็นที่ทำจากไม้หาได้จากที่ไหนนอกจากที่นี่

ตู้เย็นเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ ห้องครัวชนิดหนึ่ง ซึ่งมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถทำให้ห้องครัวของดูดีขึ้นมาได้

ราคา 250,000บาท

Leave a Comment